Sylwch ar llun ofnadwy yma, dynes yn stryffaglu i hel peth reis oddi ar y llawr wrth orsaf filwrol yn Irac a’r milwr yn edrych i lawr arni yn gwennu yn hytrach na’i chynorthwyo hi, trist iawn, dim syndod fod y gwrthwynebiad gwrila mor gryf i bresenoldeb yr UDA a’r DG yna os mae dyma yw agwedd y milwyr:

Please follow and like us: