Mewn ymateb i’r post blaenorol am bwysigrwydd lens sy’n gallu mynd a’r aperture mor isel a phosib holodd Iwan Rhys i mi ddangos y gwahaniaeth. Felly dyma ddau lun: yr un gwrthrych, yr un focal length, yr un amodau goleuo. Yr unig wahaniaeth yw mae aperture isa fy lens cyffredinol ar y focal lenth yma oedd f/4.0 (dydy fy lens cyffredinol f/2.8 heb gyrraedd eto) tra roedd modd mynd a’r lens “drud” lawr i f/1.4. Gan fod amodau goleuo yn weddol ffafriol (mae hi’n 11yb) dydy chi ddim yn gwerthfawrogi gymaint mae’r f/1,4 yn helpu’r goleuo ond rydych chi’n gweld yn glir sut mae’r aperture isel yn eich galluogi i ganolbwyntio’r ffocws ar y gwrthrych a taflu popeth arall allan o’r darlun megis.

f/4.0

f/1.4

Please follow and like us: