Go To JailNos Fercher yn Llanw roedd hi’n grêt clywed Nan Powell-Davies, Caplan Cymraeg Carchar Altcourse, Lerpwl yn sôn am ei gwaith. Bydd modd darllen trawsgrifiad o rannau o’r sgwrs yn rhifyn nesaf Cristion. Dyma ragflas i chi, ac os ydych chi am weld a chlywed y sgwrs yn ei chyfanrwydd gwyliwch y fideo isod:

Dwi’n gweithio ers pedair mlynedd yng ngharchar Altcorse, Lerpwl, carchar sy’n gartref i fil tri chant o ddynion, i’r carchar yma mae dynion gogledd Cymru i gyd yn mynd. Os glywch chi fod rhywun wedi troseddu yn y gogledd, dod atom ni am bed & breckfast maen nhw! Dwi’n gweithio fel caplan yn y carchar sy’n fraint anhygoel. Mae’n beth trist iawn i mi glywed gymaint o Gymraeg ar y buarth yn y carchar, trydedd o’r dynion yn dod o Gymru a llawer o rheiny yn siaradwyr Cymraeg.

Pan ddechreuais weithio yn y carchar roedd hi’n ddoniol fod llawer o’r dynion yn fy adnabod ac roedd rhaid i mi esbonio i’r Gov fod yr hwn ar llall yn yr ysgol efo fi a’r hwn arall yn adnabod rhywun o fy nheulu, a fod yr holl “Iawn boi” roeddwn ni yn eu cael ddim yn amheus!

Yr hyn sy’n drist am ogledd Cymru yw fod cyffuriau wedi chwalu cymunedau cyfan o bobl ifanc. Rai blynyddoedd yn ôl roedd 25% o ddynion ifanc Blaenau Ffestiniog rhwng 18-25 oed yn y carchar. Mae hynny yn syfrdanol. Dyna destun gweddi i chi. Yr unig beth all wir eu hachub o dwll ail-droseddu, er yr holl wasanaethau sydd ar gael yn y carchar, ydy dod i berthynas efo Iesu Grist. A does yna ddim lal-di-dal neis neis yn digwydd yn y carchar, rydym ni’n cael rhyddid i bregethu’r efengyl yn ei phurdeb oherwydd dyna mae’r dynion ei hangen ac yn ei werthfawrogi. Does dim pwrpas pregethu’r efengyl wedi ei ddyfrhau i bobl sydd angen yr ateb, sef Iesu Grist a’i groes, ar amrantiad.

Dwi’n teimlo fod Duw wedi bod ar waith yn ystod y cyfnod dwi wedi bod yma. Rydym ni wedi gweld degau o ddynion ifanc yn dod i’r bywyd a dwi wedi cael y fraint o fynd i wasanaethau bedydd plant rhai ohonynt. Dwi’n cofio un dyn ifanc yn arbennig yn dweud wrtha i ac acen Lerpwl gref: “I remember thinking that I’d come in with nothing and go out with nothing, but I’ve come in with nothing and I’m going out with Jesus in my heart.” A phan ‘dy chi’n clywed pethau fel ‘na dy chi’n cael eich calonogi yn y gwaith.

Y fideo o’r sgwrs yn ei gyfanrwydd:

Please follow and like us: