Bore ma daeth newyddiadurwraig o’r BBC i’r tŷ er mwyn gwneud cyfweliad gyda ni ynglyn a cerddoriaeth Gymraeg ar y we. Roedd hi’n glen iawn chware teg a dwi’n meddwl i ni ddangos a dweud pethau diddorol! Roedd hi ishe ffilmio’r broses o recordio yna llosgi i MP3 a chyhoeddi ar y we.

Mynd i weithio ar ffansin NAWS rŵan, dyma fydd y cyntaf i fi wneud ar y Mac newydd felly dwi am ail frandio y ffansin fel dathliad mae dyma fydd NAWS 10!

Dyma boster NAWS 10


Please follow and like us: