Naws Gorffenaf

Bore ma daeth newyddiadurwraig o’r BBC i’r tŷ er mwyn gwneud cyfweliad gyda ni ynglyn a cerddoriaeth Gymraeg ar y we. Roedd hi’n glen iawn chware teg a dwi’n meddwl i ni ddangos a dweud pethau diddorol! Roedd hi ishe ffilmio’r broses o recordio yna llosgi i MP3 a chyhoeddi ar y we.

Mynd i weithio ar ffansin NAWS rŵan, dyma fydd y cyntaf i fi wneud ar y Mac newydd felly dwi am ail frandio y ffansin fel dathliad mae dyma fydd NAWS 10!

Dyma boster NAWS 10


Please follow and like us:

2 thoughts on “Naws Gorffenaf

 1. Nic Dafis

  Egsgliwsif ac unigryw, falle, ond tanddearol? Shurely shome mishtake? 😉

  Wedi dweud hynny, gobeithio bod ‘na. Heb weld Tecs ers blynyddoedd.

  Mae dwy “n” yn “Gorffennaf”, gyda llaw. 😉

 2. Rhys Llwyd

  Dwi’n gwbod, di cal rown gan mam yn barod am gorfenNaf!

  Dylw ni wbod, mis fy mhenblwydd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.