Naws Mehefin – Dyfrig Topper!

Yn anffodus bydda i methu bod yna, sydd ar y llaw arall yn golygu gew chi foi sain sy fwy rownd ei bethau, ond ta waeth – dyma’r poster:

Please follow and like us:

4 thoughts on “Naws Mehefin – Dyfrig Topper!

 1. Rhys Llwyd

  Ife protest ddiweddara staff un plaid/mudiad yw dweud pethe enllibus am fudiadau eraill dan enwau ffug? Pam fod eira yn wyn? Burger King neu FacDonalds?

  Ond o ddifri roedd yr hyn ddigwyddodd yn drist iawn fel dwi’n deall (doedd wn i ddim yno), ond doedd o ddim byd i neud a Cymdeithas – trienu fod e di digwydd pan oedd gig Cymdeithas yn digwydd bod mlaen.

  Gan nad yw yr ymosodwraig yn aelod o Senedd y Gymdeithas (mwyach) wy’n gobeithio bydd gigs Cymdeithas yn medru parhau yn Cwps heb flas chwerw.

  Fel dywedodd Noel Gallager, gan droi at y camera, wedi i Liam fod yn cwffio:

  “And that kids is a bad advert for drug abuse”

  Gobeithio bydd popeth yn cael ei sortio allan er lles y ddwy.

 2. Iesu Nicky Grist

  Ten i ar ddrugs, crasu Glynis bydde’r peth d’wetha’ ar n feddwl i.

  Ac o ran Mr Noel Gallagher – ‘dyw e heb wella ar y gitar ers Definately Maybe. “And that kids is a bad advert for drug abuse”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.