ND Grad newydd

Originally uploaded by rhysllwyd


Cyrhaeddodd set o ND grads trwy’r post heddiw. Dyma un llun sydyn allan o ffenest y fflat i ddangos beth mae’r filters yn galluogu chi i wneud.

Please follow and like us: