2 thoughts on “Newid mawr yn Nhafarn Y Cwps

  1. Deiniol ap James

    Roedd e’n ar gau neithiwr hefyd!

    Dw i ddim wedi cael neges o Glinys eto.

  2. Rhys Llwyd

    Mae’n debyg y bydd y Cwps ar gau tan bydd Glinys naillai yn cael leisans nol neu bydd y perchnogion yn darganfod tenantiaid newydd.

    Beth bynnag ddigwyddith gobeithio y bydd hi’n parhau yn dafarn “Gymraeg”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.