Wedi’r teithio ar ymlacio dwi nol yn Aberystwyth! A dwi nol gyda Laptop newydd – Apple PowerBook G4, mae e mor cwl. Ddim yn deall sut i wneud dim eto oherwydd dwi rioed di defnyddio Afal o’r blaen. Ond y peth cwl dwi wedi sysio allan hyd yma ydy fod yna gerdyn di wifr tu mewn felly heb fod wedi gorfod newid unrhyw osodiadau dwi’n medru mynd ar y we bobman yn y ty, gret!

Ers dod nol o Genefa dwi wedi bod yng Nghaerdydd, ddim wedi gwneud llawer o ddim, dim ond bwyta bwyd neis. Gafodd Gruff, brawd Gwenllian y newydd da neithiwr ei fod wedi ei dderbyn y RADA i wneud Actio flwyddyn nesa, tipyn o gamp chware teg iddo.

Hmmm ie, Meical Jakson, dwi’n siwr fod en euog o ‘rhywbeth’.

Fory gobeithio gai amser i lwytho lluniau a dechrau adrodd hanes Genefa ar y blog. Yn y cyfamser nol a fi i geisio ffeindio ble ma ‘shutdown’ ar y Macs er mwyn fi fynd i’r gwely.

Please follow and like us: