Rwyf wedi dod i ben gydag cymal nesaf fy ymchwil ddoe ac wedi dechrau ysgrifennu traethawd ar sail y dwy/dair mis diwethaf o’r ymchwil – teitl bachog y traethawd fydd:

‘Iesu Grist ynteu Oliver Cromwell?‘:
Croes-honiadau o ddwyfoldeb yng Ngwleidyddiaeth y Piwritaniaid 16401660

Os cai unrhyw hwyl gyda’r traethawd fe rof peth o’i gynnwys ar y blog gyda hyn i chi sydd a diddordeb. Diwrnod prysur gyda Phlaid Cymru heddiw, canfasio gyda Elin Jones yng Nghomins Coch bore ‘ma, dosbarthu taflenni ym mhentrefi Gogledd y Sir megis Ffwrnes p’nawma ac yna canfasio gyda neb llai na Dafydd Wigely yn Bowstreet heno – diwrnod difyr felly.

Dyma fydd y postiad olaf am wythnos o leiaf oherwydd rwy’n cymryd seibiant o’r gwaith ymchwil a’r gwaith etholiadol ac yn dianc (gyda Menna, Adrian ac Angharad) i Rufain am wythnos. Dy ni’n hedfan o Fryste ben bore Llun a dwi’n disgwyl ymlaen yn eiddgar. Fe gewch adroddiad llawn ar y blog wedi i fi ddychwelyd.

Please follow and like us: