Fe ddois ar draws y fideo difyr isod ar wefan y BBC bore ma. Yn y datganiad mae Barack Obama yn cyhoeddi ei fod yn ildio ei aelodaeth Eglwysig o’i Eglwys yn yr UDA. I ddechrau yr hyn sy’n drawiadol yw y modd cwbwl agored maen trafod ei ffydd, “It was here” meddai am yr Eglwys “that i found Christ.” Ond mae hefyd yn ddifyr iawn sut y bo Obama yn bendant iawn fod angen gwahanrwydd o ryw bellter rhwng gwleidyddiaeth y dalaith a’r eglwys ac ei fod yn credu y bydd ei ymddiswyddiad fel aelod o’r Eglwys yn rhyddhau’r Eglwys i fynd yn ôl at ei phriod waith sef moli Duw.

Fideo: Obama breaks with Chicago church

Please follow and like us: