Dyma i chi MP3 o’r sgwrs yn y cwrdd Torri Syched diwetha yn Penuel Bangor: y testun tro yma oedd ‘Pa wahaniaeth wnaeth Iesu mewn hanes?’


Islwytho MP3 (PC: Right Click>Save File As… MAC: Ctrl+Click>Download Linked file…)

Mae’r Torri Syched nesa ar nos Sul Ionawr y 3ydd am 5.30 yn festri Penuel, Bangor. Croeso i bawb.

Please follow and like us: