Rhys Llwyd.

Dennis “Tattoos” Williams (1932-2024)

Roedd Dennis yn enwog am ei ddawn artistig, yn gyntaf fel signwritter ac yna fel artist tattoo. Ni fydd yn syndod i chi glywed mod i ddim yn wybodus iawn am datŵs, ond fe ges i fy nghyflwyno i’r stiwdio rownd y cefn yn y garej pan ddois yn Weinidog yn gyntaf i...

Ti weld yn eitha hapus dy hun…

Yr wythnos hon fe wnes i wrando ar Rory Stewart ac Alastair Campbell yn cyfweld Gus O'Donnell, cyn-bennaeth y Gwasanaeth Sifil. Safodd un rhan o’r cyfweliad allan; gofynwyd iddo am ei syniadau ynghylch cael llywodraeth i roi llawn gymaint o bwyslais ar Gross National...

Clap along if you feel like happiness is the truth

This week I listened to Rory Stewart and Alastair Campbell interview Gus O'Donnell, the former head of the Civil Service. One section of the interview stood out; they asked him about his ideas around having a government put as much emphasis on Gross National Happiness...

Caersalem

Rwy’n Weinidog Eglwys Caersalem. Cymuned ffydd fywiog yng Nghaernarfon.

Dylunio, ffotos a ffilm

Rwy’n gweithio gyda nifer cyfyngedig o gleientiaid ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a ffilm. 

R. Tudur Jones

Prosiect ymchwil am Genedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.