Rhys Llwyd.

Dydd oedd a Diwedd Iddo gan Gwynn ap Gwilym

Nofel fer ond epig yn dilyn gyrfa Siôn Trefnant (John/Thomas Trevenant), y Cymro a fu’n Esgob Henffordd rhwng 1389 a’i farwolaeth yn 1404. Er bod y nofel bron yn llwyr ddychmygol mae wedi ei osod i gefnlen hanesyddol gywir: cyfnod y ddau Bab (Rhufain ac Avignon),...

Ymweld â dwy deml ym Mangor

Fel rhan o fy nhymor sabathol dwi’n cymryd y cyfle i ymweld ac eglwysi eraill, yn cynnwys traddodiadau gwahanol i fy nhraddodiad i oherwydd rwy’n credu fod pob traddodiad yn cyflwyno rhywbeth gwerthfawr i rychwant eang eglwys Iesu Grist. Ymweld heddiw â gwasanaeth...

Y Tri Llais gan Emyr Humphreys a’r syniad o oruchwyliaeth uwch

Ces flas arbennig wrth ddarllen ‘Y Tri Llais’ gan Emyr Humphreys wythnos yma. Dyma fersiwn Gymraeg o ran o’i nofel enwog Saesneg ‘A Toy Epic’. Ceir hanes tri ffrind yn dod i oed yn yr 1930au, ond portread ydyw hefyd o Gymru’n newid ac ymgodymu a’r byd modern, yn colli...
Y faner wedi ei phlannu

Y faner wedi ei phlannu

Wythnos yma dwi wedi cael amser i wneud dau beth, dechrau gwylio For All Mankind ar Apple TV, sef drama ‘alternate history’ lle enillodd y Sofietiaid y ras i’r lleuad a phlannu baner y morthwyl a’r cryman cyn y stars and stripes. Yr eilbeth yw dechrau mynd trwy...

read more
Politics on the Edge gan Rory Stewart

Politics on the Edge gan Rory Stewart

Fyddwn i ddim fel arfer wedi darllen llyfr fel hwn, ond gan fy mod yn wrandäwr brwd o’i bodlediad gwych fe ofynais am y llyfr yn anrheg Nadolig. Roedd rhannau gwych a chofiadwy ac mae wedi'i ysgrifennu'n huawdl. Mae'n bortread dychrynllyd o gyflwr gwleidyddiaeth...

read more

Caersalem

Rwy’n Weinidog Eglwys Caersalem. Cymuned ffydd fywiog yng Nghaernarfon.

Dylunio, ffotos a ffilm

Rwy’n gweithio gyda nifer cyfyngedig o gleientiaid ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a ffilm. 

R. Tudur Jones

Prosiect ymchwil am Genedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.