Rhys Llwyd.

Ailadeiladant hen adfeilion, cyfodant fannau a fu’n anghyfannedd

Mae'r erthygl yma yn ddilyniant i'r erthygl: I dorri crib fy malchder oedd yn trafod rhai o'r heriau a gododd yn fy mlynyddoedd cyntaf fel Gweinidog. Dyma adrodd rhai arwyddion gobaith a brofasom yn yr un cyfnod, yn cynnwys yr hanes o adfer ac ail-agor adeilad...

Pam dilyn galwad at y Bedyddwyr?

Daeth fel syndod i lawer fy mod i wedi dilyn galwad i fod yn weinidog mewn enwad. Roedd gweld person ifanc a fagwyd mewn eglwys efengylaidd anenwadol yn dewis mynd yn Weinidog mewn enwad yn ymddangos yn rhyfedd i bobl oedd wedi credu bod rhywbeth anorfod yn y ffaith...

I DORRI CRIB FY MALCHDER

Yn ystod fy nhymor sabothol dwi wedi cael cyfle i edrych yn ôl dros ddeg mlynedd cyntaf fy ngweinidogaeth ac adlewyrchu ar ambell beth. Dwi am fentro rhannu ychydig o’r meddyliau dros y misoedd nesaf yn y gobaith y bydd o gymorth i rywun mewn rhyw ffordd.  I DORRI...
Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

Ddydd Sul bues i'n pregethu ar yr adnodau yma o Broffwydoliaeth Jeremeia 31: ‘Mae’r amser yn dod,” meddai’r ARGLWYDD, “pan fydda i’n gwneud ymrwymiad newydd gyda phobl Israel a Jwda … Dyma’r ymrwymiad fydda i’n ei wneud gyda phobl Israel bryd hynny,” meddai’r...

read more
Y neidr bres (Numeri 21:4-9 a Ioan 3:14-21)

Y neidr bres (Numeri 21:4-9 a Ioan 3:14-21)

Er i bobl Dduw ennill rhyddid o’r Aifft, yng nghanol yr anialwch ‘toedden nhw ddim yn rhydd mewn gwirionedd. Fe glywn eu bod yn flin, yn ddiamynedd ac yn cwyno. (Numeri 21.4-5) Disgrifiad fyddai’n gweddu’n dda i’r math o gymdeithas rydym yn byw ynddi heddiw o bosib....

read more

Caersalem

Rwy’n Weinidog Eglwys Caersalem. Cymuned ffydd fywiog yng Nghaernarfon.

Dylunio, ffotos a ffilm

Rwy’n gweithio gyda nifer cyfyngedig o gleientiaid ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a ffilm. 

R. Tudur Jones

Prosiect ymchwil am Genedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.