philosophiae doctor

Dyna ni, PhD allan o’r ffordd o’r diwedd! Bum mlynedd union ar ôl i mi ddechrau! Dwi’n berson sydd wedi cael pethau yn reit hawdd erioed (ac eithrio TGAU Maths a Gwyddoniaeth!) ond gyda’r PhD fe ddois i ar draws rhywbeth anodd, anodd iawn! Ond wnes i gyrraedd yna yn y diwedd, clod i Dduw. Ond roedd yn brofiad oedd yn sicr yn dysgu gwyleidd-dra a gostyngeiddrwydd i rhywun. Diolch hefyd am gefnogaeth teulu a ffrindiau.

Yn yr hir dymor hoffwn addasu’r gwaith a’i gyhoeddi fel llyfr lled-boblogaidd yn hytrach na’i gyhoeddi fel llyfr academaidd. Ond yn y tymor byr dwi’n bwriadu ei gyhoeddi dan drwydded agored yma ar y blog ac efallai gynnig rhannau o’r traethawd fel ysgrifau i gyhoeddiadau fel y Traethodydd.

Ond yr her fawr i mi mewn gwirionedd a’r hyn sydd o bennaf ddiddordeb i mi ydy rhoi rhai o’r egwyddorion a’r ddiwinyddiaeth dwi wedi dysgu wrth lunio’r traethawd ar waith ym mywyd yr Eglwys yma yng Nghaernarfon. Dwi’n gobeithio hefyd gallu ysbrydoli Cristnogion eraill ar draws Cymru i feithrin byd olwg yr un mor gyfoethog ag oedd gan R. Tudur Jones yn seiliedig, wrth gwrs, ar ddealltwriaeth gyflawn o ystyr a sgôp Buddugoliaeth a Brenhiniaeth Crist.

Please follow and like us:

2 thoughts on “philosophiae doctor

 1. Ifan Morgan Jones

  Llongyfarchiadau Dr Llwyd! Efallai y bydd rhywun yn ysgrifennu PhD am dy waith di ryw ddydd!

  Rydw i newydd ddechrau PhD… efellai y byddai blogiad arall gyda rhywfaint o gyngor i bobol sy’n dechrau ar y siwrne o gymorth?

 2. Richard Wyn Jones

  Dyma finna’n ychwanegu fy llongyfarchiadau.

  Go dda wir Dr. Ll!

  Edrych ymlaen at gael darllen ‘y horwth’ rhywben!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.