Fe glywesi am y blog difyr yma rhai dyddiau yn ôl, Photoshop Disasters, dyma oedd rhai o fy ffefrynau i:

Mawredd mawr eisteddwch i lawr mae rhywun wedi dwyn fy nhrwyn llaw:

Gyrru ar hyd y gwair i’r garêj?:

Defnydd o’r teclyn clonio yn logo eiconig isod:

Please follow and like us: