Plaid Cymru yn anfon ebost uniaith Saesneg

Mae’n rhaid i’r pleidiau gwleidyddol ddechrau biahfio nawr! Mae’r holl bethau yma sy’n codi yn dipyn o wrthdyniad o’r PhD. Y diweddaraf isod; ebost uniaith Saesneg gan Blaid Cymru. Dwi’n siŵr fod yr hogiau ifanc sydd tu ôl yr ebost ddim yn ymwybodol o’r tramgwydd y byddai’r neges uniaithog yn ei beri i’r cefnogwyr traddodiadol. Ond dydy hynny ddim yn esgus – fel aelodau lled flaenllaw yn y Blaid (nhw yw arweinwyr newydd Cymru X) dylai’r Blaid yn ganolog fod wedi eu haddysgu yng ngwerthoedd craidd Plaid Cymru. Neu tybed a yw hyn yn dangos i ni eto nad ydy’r Gymraeg yn un ohonynt bellach?

plaid_uniaith

Please follow and like us:

3 thoughts on “Plaid Cymru yn anfon ebost uniaith Saesneg

  1. D Evans

    Wedi cael un ddwy ieithog nawr chwarae teg i’r Blaid. Mae’r stwff wedi derbyn gan Llafur, Dem Rhydd a’r Toriaid i gyd bron iawn yn uniaith Saesneg. Mae’n warth o beth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.