Fyddwn i ddim fel arfer wedi darllen llyfr fel hwn, ond gan fy mod yn wrandäwr brwd o’i bodlediad gwych fe ofynais am y llyfr yn anrheg Nadolig.

Roedd rhannau gwych a chofiadwy ac mae wedi’i ysgrifennu’n huawdl. Mae’n bortread dychrynllyd o gyflwr gwleidyddiaeth Brydeinig ac mae’n dda cael rhywun oedd ar y tu mewn yn rhoi darlun clir i ni o hynny.

Ond i mi roedd gormod o fanylion am ei amrywiol ddyletswyddau gweinidogaethol; ar ôl ychydig roedd y penodau hynny yn mynd ychydig yn ddiflas os nad oes gennych ddiddordeb mewn diwygio carchardai neu amddiffynfeydd llifogydd. Efallai mai fy mraint sy’n siarad yma gan nad ydw i erioed wedi gorfod poeni am y pethau hyn!

Roedd gen i fwy o ddiddordeb yn ei athroniaeth (hyd yn oed ei ddiwinyddiaeth) a’i sylwadau am y darlun mawr, pan gaed hynny roedd yn ddarllen difyr. Byddai mwy o ddoethinebu tua diwedd y llyfr am ei awgrymiadau am ffyrdd o adfer gwleidyddiaeth oddi wrth ei dranc moesol presennol wedi bod yn dda hefyd. Yr awgrym cynil yw ei fod wedi di-galonni cymaint gyda’r gyfundrefn nes ei fod bron yn ei weld yn an-adferadwy ac i geidwadwr oedd yn credu mewn sefydliadau a thraddodiadau hanesyddol roedd hynny’n torri ei galon.

Please follow and like us: