Rhagofn i chi gam-ddeall, dwi rioed wedi meddwl fod neb wedi ‘gweld eisiau’ Kenavo ond er gwybodaeth mae Kenavo yn ôl. Mae gyda ni dri gig yn dod i fyny dros yr haf. Y cyntaf ddydd Sadwrn yma yn Gig Mawr Bont – fel dwi’n deall byddwn ni mlaen tua 5pm. Yr ail yw’r gig diddorol isod yn Aberystwyth – dwi’n disgwyl ymlaen i gael clywed Ashokan eto. Bydd gigio eto, yn enwedig gyda Mattoidz ac Ashokan yn nostalgia go-iawn! Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i wneud penwythnos yma tarwch draw i Bonrhydfendigaid – hidden gem y galender gerddorol haf yma fe dybiaf. Radio Lux, Genod Droog, Cowbois Rhos Botwnnog, Jen Jeniro, Bryn Fôn, Tecwyn Ifan, Bob Delyn a’r Ebillion, Fflur Dafydd a’r Barf, Coda, Kenavo a mwy… Adroddiad llawn a lluniau ar y blog wythnos nesaf gobeithio.

Gwefan Mei Speis Kenavo

Please follow and like us: