Fe wnaethom ni ddechrau ar gyfres newydd yn Caersalem, Caernarfon bore ‘ma. Popoleg yw enw’r gyfres, y syniad yw gadael i ganeuon pop Cymraeg ofyn y cwestiynnau ond wedyn edrych yn y Beibl am yr atebion. Fe wnaethom ni ddechrau bore ‘ma drwy ystyried her y linell ‘Mi glywais sôn fod pawb yn blant i Dduw’ allan o’r gân Hawl i Fyw gan Dafydd Iwan.

Fe wnaetho’m ni ystyried tri peth:

  1. Y ffaith fod pawb yn blant i Dduw yn yr ystyr fod Duw wedi ein creu ni i gyd yn gydradd. (Genesis 1:26 ac Actau 17:25)
  2. Edrych yn benodol beth mae’r Testament Newydd yn dweud mae e’n ei olygu i fod yn blentyn i Dduw drwy ffydd. (Galatiaid 3:26, Rhufeiniaid 8:14 a Rhufeiniaid 9:8)
  3. Ac yn olaf, her y Beibl o sut dylai Plant Duw fyw yng ngolau’r ffaith eu bod nhw’n blant ac felly yn llysgenhadon i Dduw. (Effesiaid 5:1-4)

Mae modd gwrando ar y neges yn ei gyfanrwydd ar wefan Caersalem fan YMA, neu drwy danysgrifio i’r podlediad trwy iTunes drwy ddilyn y ddolem YMA.

Dyma promo ffilm y gyfres:

Popoleg – Gwanwyn 2011 from Caersalem Caernarfon on Vimeo.

Please follow and like us: