Bore dydd Sul yng Nghaersalem, Caernarfon fe wnaethom ni barhau gyda’r gyfres “Popoleg.” Y syniad yw gadael i ganeuon pop Cymraeg ofyn y cwestiynnau ond wedyn edrych yn y Beibl am yr atebion. Wythnos yma fe wnaethom ni ystyried y linell ‘Dwi’n cau fy llygaid ac agor fy enaid’ allan o’r gân Adre gan Gwyneth Glyn.

Yr adnod berthnasol oedd Hebreaid 11:1 –

“Yn awr, y mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt ac yn sicrwydd o bethau na ellir eu gweld.”

Fe wnaethom ni drafod beth yw’r diffiniaid Cristnogol o’r hyn ydyw ffydd. Yna trafod mae’r cwestiwn pwysig yw nid o’r rheidrwydd os oes gan rywun ffydd ond yn hytrach yn beth mae rhywun yn rhoi ei ffydd. Rhai yn rhoi eu ffydd ynddyn nhw eu hunain, rhai yn rhoi eu ffydd mewn pobl eraill ond fod Iesu yn ein galw i roi ffydd ynddo fe. Ac i wneud hynny fod yn rhaid i ni, fel mae Gwyneth Glyn yn awgrymu, gau ein llygaid ac agor ein henaid.

Mae modd gwrando ar y neges yn ei gyfanrwydd ar wefan Caersalem fan YMA, neu drwy danysgrifio i’r podlediad trwy iTunes drwy ddilyn y ddolem YMA.

Dyma promo ffilm y gyfres:

Please follow and like us: