Dwi ddim wedi bod yn hapus gyda fy ngwaith dylunio graffeg ers tro. Yn bennaf oherwydd bod deadlines a phrysurdeb yn golygu mod i wedi gorfod brysio pethau’n ormodol a/neu mod i wedi gorfod dilyn briff cleient yn gaeth er mod i ddim yn hoffi’r syniad/delwedd roedden nhw am i mi lunio. Ar yr adegau prin hynny lle dwi wedi modloni â phrosiect y tebygrwydd yw mod i wedi bod yn gweithio ar neu addasu stock vectors felly fedra i ddim cymryd llawer o’r clod. Ond wythnos yma dwi wedi mhlesio gyda’r poster dwi wedi gwneud ar gyfer Rali Wylfa B ym mis Ionawr.

Yn ei hanfod mae’r poster yn syml ac wedi ei wneud allan o dri haen …

Pe buaswn wedi cael fy ffordd byddai’r poster yn cynnwys lot llai o wybodaeth. A oedd angen rhestru’r holl siaradwyr? Onid ydyw’r hook line ‘Nid yw Môn ar Werth i Wylfa B’ yn ddigon cryf heb orfod ychwanegu ‘Cefnogwch deulu Caerdegog’? Ydy chi, er enghraifft, yn gwybod pwy yw teulu Caerdegog? Ni fyddai’r rhanfwyaf o bobl sy’n gweld y poster yn gwybod hanes teulu Caerdegog ac felly mae’n cymryd gofod di-angen ar y poster ac yn gwneud y poster braidd yn anelwig. Byddai’r poster yn fwy effeithiol pe byddai llai o destun ar y poster nag y bu’n rhaid i mi ei gynnwys. Dyma’r poster terfynol …

Please follow and like us: