Pregethu

Dwi’n Weinidog ar Eglwysi Caersalem Caernarfon, Calfaria Penygroes ac Ebeneser Llanllyfni. Dyma pryd dwi’n pregethu yn yr Eglwysi:

Sul 1af y mis
10am Caernarfon, 4pm Llanllyfni

2il Sul y mis
10am Penygroes, 5.30pm Caernarfon

3ydd Sul y mis
10am Caernarfon, 4pm Llanllyfni

4ydd Sul y mis
10am Penygroes, 5.30pm Caernarfon

5ed Sul y mis
Seibiant!

Podlediad
Mae modd gwrando ar fy mhregethau ar wefan Caersalem Caernarfon drwy glicio yma.

Torri Syched
Dwi hefyd yn ysgrifennu a chyflwyno cyfres o bregethau ar ffurf ffilmiau byr. Mae nhw i gyd i’w gweld ar wefan Torri Syched. Ond dyma chi un yma: