Fel un sydd wedi fy nghyhuddo yn ddiweddar o gymylu efengyl syml iachawdwriaeth Iesu gyda materion “eilradd” gwleidyddol a diwyllianol fe wnes i dagu ar fy nghorn fflêcs heno ma wrth ddod ar draws y frawddeg yma ar flog tra diwygiedig:

“…women presbyters – the first sign of a man losing his evangelical moorings would be his support for them.”

O fy nealltwriaeth i o efengyl iachawdwriaeth nid yw eich barn am rôl merched o fewn yr Eglwys yn dod i mewn i’r hafaliad o gwbl! Ond ymddengys ei bod hi’n dderbyniol mewn rhaid cylchoedd i nodi rhai materion eilradd fel “rol y ferch” o dragwyddol bwys i’ch “evangelical moorings”; fodd bynnag ar y llaw arall fod materion eilradd fel “pwysigrwydd amddiffyn diwylliant” ddim yn bwysig o gwbl!

Yn ôl diffiniad y blogiwr yma maen ymddangos mod i wedi colli fy “evangelical moorings.” Oherwydd mod i’n gwadu pechod gwreiddiol? Na, dwi’n parhau i gredu yn hynny. Oherwydd mod i’n gwadu athrawiaeth yr Iawn? Na, dwi’n parhau i gredu yn hynny. Oherwydd mod i’n credu fod gwirionedd ym mhob crefydd? Dwi’n parhau i gredu mae un Duw sydd. Na, dwi wedi colli fy “evangelical moorings” oherwydd mod i’n credu fod rôl bwysig, yr un mor bwysig i ferchaid wrth arwain yr Eglwys ag y mae i ddynion – os ydy hynny yn golygu mod i’n colli’r label “efengylaidd” wel dyna ni felly, rwyf wedi fy alltudio!

Rwy’n amau y byddai awdur y blog yn cymryd ei eiriau yn ôl pe byddai i edrych yn ôl dros ei neges, fodd bynnag maen ddifyr sut y bo gwahanol ddiwylliannau Cristnogol yn cymysgu gwahanol faterion “eilradd” ac yn eu trosi i fod yn “gynradd”. I rai (fel y traddodiad efengylaidd Cymreig) mi fyddai perthyn i safbwynt “efengylaidd” yn golygu rheidrwydd i uniaethu ei hun ac ymgyrchoedd gwleidyddol radical-chwith, caethweisiaeth, hawliau lleiafrifol, heddychiaeth etc… ond o fewn cyd destun arall (dyweder Americanaidd neu Seisnig) mi fyddai perthyn i safbwynt “efengylaidd” yn golygu rheidrwydd i uniaethu eich hun a safbwyntiau adain dde awdur y blog dan sylw a gwadu hawliau cyfartal o fewn yr eglwys a chefnogi rhyfeloedd ‘cyfiawn’.

Dwi’n hyderu ei fod yn weddol amlwg mod i’n falch iawn o’r traddodiad Cymreig.

[*maddeuwch y llun, wrth bwyso “women preachers” i fewn i ‘Google Images’ fe ddaeth y llun yma fyny, dwi ddim am ysgafnhau neges ddifrifol ond roedd RHAID i mi ddefnyddio’r llun doniol yma!]

Please follow and like us: