Mae cynnwrf mawr yn yr Alban ar hyn o bryd gyda’r SNP yn debygol o wneud yn dda iawn yn etholiadau Senedd Caeredin yn hwyrach eleni. Pan fo’r cyfiawn yn dechrau ennill y dydd mae’r anghyfiawn yn taro’n ôl gyda’r unig arf sydd ganddo i daro’n ôl sef propaganda di sail a rhagfarnllyd. Mewn ymgais i ladd momentwm yr SNP mae Gordon Brown wedi nodi mewn ysgrif fod yr Alban yn elwa’n fwy o fod mewn undeb gyda Lloegr. Wrth gwrs dydy hyn ddim yn wir ac mi fyddai’r Alban, yn fwy felly na Chymru, yn wlad gyfoethocach a chryfach o fod yn annibynnol. Mae Llywodraeth Prydain yn gwybod yn iawn fod hyn yn wir a dyna pam eu bod nhw, unwaith yn rhagor, wedi troi at bropaganda. Celwydd anfoesol ac anghristnogol o enau darpar Brif Weinidog y Wladwriaeth Brydeinig yn enw hunanoldeb imperialaidd.

Dyma ddau fideo gan yr SNP, ie mi wn mae diben propaganda yw rhain hefyd OND yn wahanol i Brown mae’r SNP yn cyflwyno’r gwir! Mae’r cyntaf yn fideo diweddar dan y thema ‘It’s Time’ ac mae’r ail yn un ychydig bach yn hyn sy’n gosod y ddadl y byddai yr Alban yn well ffwrdd yn economaidd ar ben ei hun oherwydd yr Olew ym Mor y Gogledd. Y cyntaf sy’n eich cyffroi fwyaf, mae’r ddelwedd a’r rhethreg sydd gan yr SNP yn rhagorol ond yn yr ail mae’r dadleuon economaidd gorau o blaid annibyniaeth:

Please follow and like us: