Stori Chris Jones (Rhan 2/3)

Yn y fideo yma, yr ail o dri, mae Chris Jones y cyn chwaraewr rygbi a chyn hyfforddwr Treorci a Phontypridd gafodd ei wahardd o’r gem am byth… ddwywaith (!) yn adrodd ei hanes o fod yn chwaraewr mwyf treisgar y gem dros y byd, i gell heddlu yn Aberhonddu i droed croes Iesu Grist. Dyma dystiolaeth dyn sy’n dangos fod Crist a Christnogaeth i ddynion cadarn cryf ac nid dim ond i wimps sy’n gwisgo sandalau ac yn sipian te decaf!

Bydd rhan nesaf y stori ar y blog fory.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.