Dyma’r ffilm ddiweddaraf dwi wedi gynhyrchu. Tom, un o’n aelodau ni yng Nghaersalem Caernarfon, yn rhannu am ei ffydd. Beth sy’n wych am stori Tom yw fod ei ffydd wedi’i alluogu i drechu ei broblem alcoholiaeth – mae wedi’i iachau. Mae stori Tom yn diriaethu’r ffydd Gristnogol dyna pam ei fod yn gymaint o annogaeth i Gristnogion ac yn gymaint o her i amheuwyr.

Stori Tom from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us: