Stori Tom

Dyma’r ffilm ddiweddaraf dwi wedi gynhyrchu. Tom, un o’n aelodau ni yng Nghaersalem Caernarfon, yn rhannu am ei ffydd. Beth sy’n wych am stori Tom yw fod ei ffydd wedi’i alluogu i drechu ei broblem alcoholiaeth – mae wedi’i iachau. Mae stori Tom yn diriaethu’r ffydd Gristnogol dyna pam ei fod yn gymaint o annogaeth i Gristnogion ac yn gymaint o her i amheuwyr.

Stori Tom from Rhys Llwyd on Vimeo.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.