Styc ar ynys bellennig gyda Cheidwadwr!

Wel dydw i ddim yn cytuno gyda’r Ceidwadwyr ond heno yng Nghyfarfod Cyffredinol yr Undeb des i weld fod yna bobl lot gwaeth yn bod na phobol dydy chi jest ddim yn cytuno gyda hwynt. Un peth pwysig dwi wedi dysgu yn ystod fy nghyfnod yn Coleg yw mae nid eich gelyn yw’r gelyn pennaf ond yn hytrach y rhai difater sydd heb ystyried dadleuon na sefyllfaoedd o gwbl. Parthed Cymru a’r Gymraeg, nid yr Imperialydd yw’r gelyn mwyaf, ond yn hytrach Cymry diog a taeog. Parthed egwyddorau gwleidyddol – ma gennai fwy o barch at geidwadwyr (g fach) na phobol sydd ddim yn meddwl pethau trwodd ac jest yn ypsetio a dweud pethau hurt fel y digwyddodd heno.

O orfod dewis rhwng rhywun apathetig neu David Davies AS/AC i fod yn styc ar ynys gydag ef fe fuasw ni’n sicr yn dewis David Davies – sgwrs llawer mwy difyr.

Please follow and like us:

5 thoughts on “Styc ar ynys bellennig gyda Cheidwadwr!

 1. Iesu Nicky Grist

  Diolch byth bo ysgolhaig deallus a gweithgar fel ti’n coleg – “newyddiadurwr” sy’n “griston” a’n “leftie”.

  Arwydd o’r Gymru newydd, ddatganoledig, hyderus, a’u hamryw hunaniaethau sy’n boddi yn nhwpdra tueddiadau elitaidd.

  Parthed Cymru a’r Gymraeg, Prydain a’i “gwleidyddiaeth un blaid lywodraethol/unbeniaethol” (yn ogystal a ymerodryddion) yw’r gelyn. Deallaf bod cyfrifoldeb yn nwylo’r Cymry hefyd ac mai trwy undeb weithgar y daw newid, nid drwy’r “ysgolheigion” yn honni mai Cymry sy’n “ddiog a thaeog” a hysbysu’r ffaith bo modd ca’l gwell chat ‘da aelod o’r blaid Geidwadol Brydeinig, o, sori, “Gymreig” na rhyw blentyn.

  Parthed egwyddorion gwleidyddol mae gen i fwy o barch at bobl sy’n meddu ar rai eu hunain na phobl sy’n honni eu bod nhw.

  ‘Dyw mo’r ffaith bo ti’n ca’l gwell chat ‘da Dai i ryw student smelly sy’n drewi o Pot Noodle a pish yn golygu bod e’n haeddu mwy o dy barch (er bo’i lan i ti). Ma Dai, fel tithe, wedi ca’l ‘i fagu mewn i safbwynt gwleidyddol, ac wedi bod ddigon ffodus i ga’l set o atebion i’w hadolygu ar gyfer “sgyrsiau diddorol (o mor “wleidyddol”)” a seminarau coleg. Fel gwleidyddion uchelgeisiol Llafur Newydd ar Question Time.

  Gwell gen i rywun sy’n meddwl pethe drwodd cyn coleddu egwyddorion. Nid ffordd arall rown’. Dyma sut ma atal eich hun rhag dweud pethe hurt. Ma ‘na wahaniaeth MAWR rhwng anwybodaeth a thwpdra.

  Petawn yn styc ar ynys bellenig, byddai well gen i fod yng nghwmni “pleb” “apathetig” na chont hunan gyfiawn ceidwadol – sgwrs llawer mwy difyr.

 2. Rhys Llwyd

  Mi wyt ti wedi cam ddeallt. Ti’n dweud fod well gen ti bobol sy’n meddwl pethe trwodd – wel dyna yn union dwi wedi ei ganfod mewn llawer o geidwadwyr. Er mod i’n anghytuno gyda nhw mae nhw oliaf wedi meddwl y peth trwodd a dod i safbwynt. Rhywbeth sydd ddim yn wir am ambell i Genedlaetholwr Lager and Lime (ys dywed Ceri Wyn Jones).

  Nid cydymdeimlo gyda’r ceidwadwr ydw i – jest nodi’r hyn dwi di dod ar ei thraws.

  Rhaid mi gyfaddef mod i’n euog ar rai achlysuron o gael egwyddorion a wedyn eu gweithio nhw allan OND does dim byd yn bod ar hynny nacoes? Maen bwysig asesu’r egwyddorion sda chi’n barod boed e jest i’ch hatgoffa pam bo chin credu betrh chi’n credu.

  Sori mod fy naliadai yn dy ypestio gyment – jest di meddwl nhw trwyddo ydw i ๐Ÿ˜‰

  diolch am y sylwad

 3. Iesu Nicky Grist

  Ma’n flin ‘da fi – nes i or-ymateb yn ofnadwy, just er mwyn sgoro twatty point. Ond ti’n camddeall finne hefyd. Yr hyn fi’n feirniadol yw bod ceidwadwyr “sy’n meddwl pethe drwodd” yr un mor ffacin dwp a myfyrwyr sy’m yn “meddwl pethe drwodd” ( – gyda llaw, ai dyna beth yw Cenedlaetholwyr Lager and Lime (ys dywed Ceri Wyn Bore)?

  Nes i upseto’n lan ‘da be ddarllenes i fel elitiaeth bur, a fi’n dal i weld e mor glir a houl ar bost. Nid dy ddaliadau sy’n peri’r atgasedd fel y cyfriw, ond yn y dull eu traddodir.

  Wy’n cytuno bod agnen adolygu egwyddorion yn aml, gyda llaw.

  Diolch am gael y cyfle i adael sylw.

 4. Rhys Llwyd

  diddorol.

  Ti’n iawn o ddarllen yn ol roedd fy mhostiad braidd yn ‘elitaidd’ hynny yw mod i’n dweud mod i’n meddwl pethe trwodd a bod eraill ddim. Hunan asesiad bownd o fod yn hunan-ganolog! Ymddiheuriaf.

  Diddorol am dy sylwadau am y ceidwadwyr run mor dwp. Wn i ddim se ni’n galw nwn dwp – bydde ni’n meddwl fod naif neu pesemistig hyd yn oed yn air mwy addas.

  Ti’n iawn, hyd yn oed ar ol meddwl pethe trwodd alle chi dal dod i gasgliad hollol hurt i.e. David Irvie WEDI astudio yr Almaen 1932-1945 ond dal wedi dod i’r casgliad twp fod dim hil-laddiad di digwydd.

 5. Iesu Nicky Grist

  duw duw

  ti’n iawn ‘fyd ‘da dweud bod y twp yn naiif – alla’i weld Alun Cairns ar gefn ‘i snowboard e nawr. Oooooo, dwt.

  gw’ ti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.