sp

Er na fu Kenavo (myspace) erioed yn boblogaidd nac yn llwyddiannus iawn fe ges i dipyn o hwyl yn cyfansoddi, recordio a gigio chydig bach rhwng 2003-2006. Haf diwetha ges i ychydig ddiwrnodau o recordio stwff newydd gyda Cynan ond yn hytrach nag ail-lansio Kenavo fe benderfynom ni gael enw newydd i’r prosiect sef Society Profiad. Oherwydd ein bod ni’n byw tua 200 milltir i ffwrdd o’n gilydd nawr dydy’r prosiect heb ddatblygu rhyw lawer dros y flwyddyn ond haf yma dy ni wedi ein gwahodd gan Aled Ifan i fynd ar daith fechan rownd Cymru y penwythnos cyn y steddfod. Bydd hi’n ddifyr gweld sut bydd y cyfan yn gweithio’n fyw. Cewch draw i wefan y Society Profiad i wrando ar MP3 a ymlwybro draw i wefan y daith i weld y dyddiadau.

Please follow and like us: