Tawelwch ar y blog a mwy o bosters

Dy chi’n gwybod fod e wedi dod i rhywbeth pan fo’ch teulu yn dibynnu ar eich blog i wybod eich bod chi’n iawn. Fe ges i neges destun gan Mam wythnos diwethaf yn dweud rhywbeth fel hyn: “Rhys, wyt ti’n iawn? Mae’r blog wedi bod yn daweld ers sbel.” Wel, gan mod i yn trio troi papur yn cymharu safbwyntiau JE Daniel a Miall Edwards rownd mewn wythnos fydd yna ddim trafod unrhywbeth dwys nac o werth ar y blog wythnos yma chwaith ond fe dria i sôn am rywbeth o werth wythnos nesa – crynhoad o’r papur o bosib i rheini ohonoch chi (y rhai prin) fydd a diddordeb.

Yn y cyfamser dau ddarn arall o fy mhortffolio dylunio dwi wedi gweithio arnyn nhw dros yr wythnos diwethaf:

ryng-gol-07

gig-dwynwen

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.