Rhai wythnosau yn ôl dois ar draws yr olygfa hynod isod yn Tesco ac thynu llun ar gamera cŵl Menna. Yr hyn wnaeth fy ngharo i oedd hyn: er mae Tesco yw’r ymgnawdoliad o eithafiaeth y drefn gyfalafol ym Mhrydain ar ryw olwg mae’n ymdebyg i’r ymgnawdoliad o eithafiaeth y drefn gomiwnyddol hefyd! Dan y drefn gomiwnyddol yn Rwsia nid oedd dewis helaeth o nwyddau i’w prynnu dim ond y ‘standard‘ oedd asiantiaethau’r Llywodraeth Sofietiaid yn canitau pobl i gael, roedd unffurfiaeth lwyr. Onid yw Tesco, yn eironig, yn dilyn trywydd tebyg wrth wthio eu cynnyrch own brand, nid anhebyg i’r olygfa isod fe dybiaf y byddai silffoedd siop fwyd dan drefn gomiwnyddol yn edrych – dim dewis dim o y standard.

Hefyd sylwch mor debyg yw’r olygfa yn Tesco i gymharu a bwyd y Dharma yn Lost!:

Please follow and like us: