Dwi’n deall y rheswm ymarferol dros wneud fwy o ddefnydd o’r enw Saesneg. Er mwyn denu mwy o bleidleisiau’r di-Gymraeg. Ar ryw olwg, synnwyr cyffredin.

Ond y broblem ydy fod yr agenda o ddefnyddio mwy o’r enw Saesneg yn dangos diffyg hunanhyder yn y Gymraeg. Dylai’r Blaid ddim ymddiheurio fod y Gymraeg o bwysigrwydd canolog iddi hi. Dyna pam y sefydlwyd y Blaid yn wreiddiol. Ac mae’r rhanfwyaf o aelodau craidd y Blaid dal i gyfri’r iaith fel un o’u blaenoriaethau os nad y flaenoriaeth.

Un genedl dwy iaith, wrth gwrs, ond mae’r rhanfwyaf o genedlaetholwyr yn credu mae’r Gymraeg dylai fod yn Briod iaith. Nid Cymru Rydd yw fy ngobaith hir dymor i, ond Cymru Rydd Gymraeg. Gwahaniaeth pwysig fan hyn.

Arwynebol hollol yw y newid enw yma – ond mae llawer yn ofni ei fod yn arwydd o rhywbeth dyfnach sef, yn y bôn, fod y Blaid a rhyw fath o gywilydd am ei gwreiddiau a’i chraidd o hyd fel plaid y Cymry Cymraeg.

Please follow and like us: