Ar hyn o bryd dwi yn darllen trwy gyfrolau Thomas Richards ar y cyfnod Piwritanaidd. Mae’r darllen yn drwm a dweud y lleiaf. I leddfu ar y boen, ac, i wneud y gwaith mwy amrywiol dwi wedi penderfynu cyfrannu at y Wiki Cymraeg o bryd i’w gilydd. Dwi wedi cychwyn tudalen ar Vavasor Powell (bydd llawer mwy eto i’w ychwanegu i’r ddalen yma) ac hefyd wedi ysgrifennu tudalen ar Thomas Richards ei hun. Dyma’r baragraff cyntaf:

Hanesydd oedd Thomas Richards (1878-1962) MA, D.Litt, F.R.Hist.S. Caiff ei adnabod yn ogystal fel ‘Doc Tom’. Fe’i anwyd a’i magwyd yng ngogledd Sir Aberteifi. Graddiodd, a hynny heb gyrraedd ei botensial yn ei dyb ef, o Brifysgol Gogledd Cymru, Bangor, ac yna cychwyn gwaith fel athro ysgol ym Maesteg. Er diben profi na wnaeth gyfiawnder ag ef ei hun yn ystod ei astudiaethau is-raddedig cofrestrodd draethawd MA ar ‘Cymru a Deddf Taenu’r Efengyl 1650-3’ yn 1910. Hyd ei farwolaeth yn 1962 ni ddiflasodd ar astudio hanes Cymru yn yr Ail Ganrif ar Bymtheg, y cyfnod Piwritanaidd.

…darllen ymlaen

Please follow and like us: