Tost a The echnos, fe aeth hi’n brysur iawn! Ond efallai mae’r peth mwyaf hynnod am y noson oedd darganfod seler mawr dan lawr y ffreutur ym Mhantycelyn! Wele’r lluniau isod:


A prysurdeb wedyn…

Please follow and like us: