Tost, Te a Thwll

Tost a The echnos, fe aeth hi’n brysur iawn! Ond efallai mae’r peth mwyaf hynnod am y noson oedd darganfod seler mawr dan lawr y ffreutur ym Mhantycelyn! Wele’r lluniau isod:


A prysurdeb wedyn…

Please follow and like us:

2 thoughts on “Tost, Te a Thwll

  1. cetyn

    Yn ol pob son, pan gychwynnodd Pantycelyn fel neuadd breswyl, roedd ‘na far yn y seler…

  2. Rhys Llwyd

    Mae hyn yn wir; ond roedd rhaid stopio ei ddefnyddio fe oherwydd rheolau tan maen debyg. Mae’r bar dal yna fel ‘time capsule’; pan ffindodd yr awdurdode mas am y lle odd rhaid i adel en syth a rhoddwyd padlock ar y drws – mae’r tu fewn union run peth; posteri gigs y 70au dal ar y wal – hen soffas retro a hen ganiau cwrw rhydlyd ar y silffoedd.

    Benji y porthor nos di addo mynd a fi lawr na rhywbryd i gal look – methu aros!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.