Tynged Cenedl

Ces y fraint o ddal Ysgoloriaeth Goffa R. Tudur Jones yn Adran Ddiwinyddiaeth Bangor lle ymchwiliais i fewn i Ddiwinyddiaeth Gyhoeddus Dr. Tudur, yn bennaf ei syniadaeth am Genedlaetholdeb a’i waith gyda Phlaid Cymru. Bu i mi dderbyn gradd PhD am y gwaith ymchwil yn Hydref 2011.

Mae fersiwn o’r traethawd nawr wedi ei gyhoeddi fel llyfr o’r enw Tynged Cenedl: Cenedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones.

I brynnu copi cliciwch isod, nid oes angen cyfri PayPal arnoch (£9.99+£3 cludiant):