Pytiau o areithiau Menna Machreth, Jonathan Edwards AS, Emyr Lewis, Gareth Miles, Cynan Llwyd a Catrin Dafydd.

Lluniau o’r Rali.

Please follow and like us: