Wedi meddwl mynd i’r capel ond y pyb yn fwy atyniadol? Wel… mae ateb!

CWRDD, Eglwys Dafarn Gymraeg – tafarn The End, Caerdydd, 9 pm – 22 a 29 Mehefin 6 a 13 Gorffennaf

Dyma medd y trefnwyr:

Ni’n byw mewn cymdeithas sy’ ‘di newid. Dydy mynd ir capel ar y Sul ddim yn norm, dydy Cristnogaeth ddim mor ddylanwadol yng Nghymru ag oedd hi ganrifoedd yn ôl. Ma’ lot ‘di newid. Ond ma’ ‘na un peth yn aros yn union run peth. Efengyl Iesu Grist yw honno. Bwriad CWRDD yw cyfuno neges y Dyn adnabyddus hwnnw – Iesu Grist – trwy gyfrwng newydd.

Pwy yw Iesu? Does dim un cymeriad yn hanes y byd wedi’i bortreadu cynifer o weithiau a Iesu Grist. Pa un oedd yn gywir, os unrhywun? Celwyddgi? Gwr Priod? Terfysgwr? Cenedlaetholwr? Arglwydd?
Wrth edrych ar unigolion yn CWRDD yr Iesu yn y Beibl, bydd CWRDD yn eich herio a’ch cwestiynu ynglŷn ag ystrydebau a rhagdybiaethau ynghylch y ffigwr mwyaf dylanwadol yn hanes ein byd.

Ry’ ni’n gwneud hyn mewn sefyllfa hollol anffurfiol. Mewn tafarn, mae modd sgwrsio, cymdeithasu a dod i ‘nabod ein gilydd yn well. Rhannu’r newyddion da am Iesu – ‘na gyd ni ishe neud.

Mwy o wybodaeth a fideo promo AR Y WEFAN

Please follow and like us: