Stephen Wolfram

Stephen Wolfram

Heddiw fe lansiwyd Wolfram Alpha sef y porwr “deallus” newydd fydd, maen debyg, yn dod i fod yn brif gystadleuydd i Google. Mae’r dyn sydd tu ôl y prosiect, Stephen Wolfram, yn gobeithio y bydd ei borwr ef yn gweddnewid y ffordd y bydd pobl yn defnyddio’r we.

Y prif wahaniaeth tu ôl i’r Wolfram Alpha i gymharu a Google yw ei fod yn dangos y wybodaeth/atebion i chi yn hytrach na dangos rhestr o ddolenni lle maen bosib y byddwn chi’n gallu darganfod y wybodaeth.

Dyma rai enghreifftiau:

what was the weather in aberystwyth on 1/1/08

D#m chord

Yn anffodus maen mynd braidd ar goll pan fyddw chi’n gofyn cwestiynau penodol am Gymru fel ‘who is the leader of Plaid Cymru?’ neu ‘where is snowdonia?’ ac yn hynny o beth maen amlwg ei fod yn US-centric ar hyn o bryd. Ond os bydd y wefan yn lwyddiant maen siŵr y bydda nhw’n datblygu’r system i fod yn lleol.

Mae fideo gan y gwneuthurwr fan yma yn eich siarad chi trwy bopeth allwch chi wneud ar y porwr newydd – ac mae’r pethau maen dangos yn eithaf wa wi. Dwi’n disgwyl mlaen i weld sut bydd y porwr newydd yma yn datblygu.

Please follow and like us: