Yn y cofnod diwethaf ar y pwnc fe nodais fod y Ceidwadwyr yn debygol o ennill cefnogaeth llawer o Gristnogion yn yr etholiad yma ac y gallai hynny, mewn etholaethau ymylol, ennill neu golli etholaeth.

Adrian Warnock

Un o flogwyr mwyaf dylanwadol y byd efengylaidd-carismataidd ym Mhrydain yw gŵr o’r enw Adrian Warnock. Yn wahanol i’r UDA lle mae’r arweinwyr efengylaidd yn fwy na parod i ddangos eu cefnogaeth gyhoeddus i’r Gweriniaethwyr (Bedyddwyr y de) neu’r Democratiaid (Eglwysi du) mae arweinwyr efengylaidd ym Mhrydain, ar y cyfan, wedi ei chyfri hi’n beth pwysig i beidio dangos eu lliwiau pleidiol yn gyhoeddus. Felly, mae’n ddigwyddiad tra arwyddocaol fod ffigwr dylanwadol fel Adrian Warnock wedi dod allan yn cefnogi’r Ceidwadwyr mor agored wythnos diwethaf. Mae’n werth nodi nad ydy Adrian Warnock wedi bod yn Geidwadwr erioed ac iddo bleidleisio i’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r Blaid Lafur yn y gorffennol. Ac er ei fod mynd i bledleisio dros y Ceidwadwyr y tro hwn nid yw’n aelod o’r blaid. ‘I will be a critical friend of the Conservatives,’ meddai, ‘not a fawning “right-wing blogger.”’

Mae’r dadleuon mae Adrian yn eu cyflwyno o blaid cefnogi’r Ceidwadwyr yn feicrocosm, dwi’n meddwl, am y ffordd y mae llawer o eglwysi a Christnogion yn dehongli gwleidyddiaeth Prydain ar hyn o bryd.

Cyfiawnder Cymdeithasol

Philippa Stroud

Fe noda Adrian fod y Blaid Lafur wedi bod yn gryf dros gyfiawnder cymdeithasol yn y gorffennol ac iddo gefnogi’r blaid honno oherwydd hynny ac fel Cristion yn y gorffennol. Ond bellach mae’n dadlau mae’r Ceidwadwyr sy’n cynnig y weledigaeth fwyaf Gristnogol o gyfiawnder cymdeithasol. ‘There was the nonsense of abolishing the lowest rate of tax, leading to a tax rise for the poorest working people.’ Ac ‘Brown has also presided over a system that has increased the perverse incentives on people not to marry, not to work, and to remain on sick leave.’ Yn y bregeth YMA dwi’n esbonio mae’r egwyddor Gristnogol yw rhoi cymorth i bobl yn hytrach na cardod sydd jest yn cadw pobl i lawr. Dwi’n cytuno gyda Adrian fod syniadaeth Llafur am y wladwriaeth, ar y cyfan, yn gweinyddu cardod yn hytrach na chymorth.

Mae’n debyg fod polisi’r Ceidwadwyr am gyfiawnder cymdeithasol wedi ei ddylanadu’n drwm yn yr etholiad yma gan waith y Centre for Social Justice dan arweiniad y Pentacostal Philippa Stroud. Dyma ddywed Adrian:

New Conservative policies as a direct result [of the work of Philippa Stroud] focus on finding ways to lift people out of poverty and into productive lifestyles in society wherever possible. Just for one example, there is a renewed commitment to providing residential rehab for drug and alcohol addicts to help them beat their problems. This is such an important issue for our society as the last few years has seen a massive reduction in the availability of these facilities which can quite literally save a life, and can prevent the collapse of a whole family. We have to work towards building society and helping people take responsibility for the wellbeing of others. The Conservatives also seem to be committed to providing better opportunities for church and other community groups to get involved in service provision, and encouraging engagement in the community by individuals.

Cyfiawnder cymdeithas – dyma pam felly y tybia Adrian y gall Gristnogion sydd ar y chwith gefnogi’r Ceidwadwyr yn hytrach na’r Blaid Lafur bellach.

Yn y cofnod nesaf: Trafodaeth y ‘Christian Values’ a’r Christian Insitute. Gan gofio fod y naratif hyd yma yn Brydeinig yn unig, dof at y sefyllfa wahanol Gymreig gyda hyn.

Please follow and like us: