Wythnos yma dwi wedi cael amser i wneud dau beth, dechrau gwylio For All Mankind ar Apple TV, sef drama ‘alternate history’ lle enillodd y Sofietiaid y ras i’r lleuad a phlannu baner y morthwyl a’r cryman cyn y stars and stripes. Yr eilbeth yw dechrau mynd trwy esboniad dylanwadol Karl Barth o’r Llythyr at y Rhufeiniaid fel fy nefosiwn yn y bore. Ac yn rhyfedd iawn bore ‘ma daeth y ddeubeth ynghyd gyda’r ddelwedd yma o bwysigrwydd plannu’r faner. Mewn ymateb i Rhufeiniaid 1.8 sy’n dweud: ‘Dw i eisiau i chi wybod yn gyntaf fy mod i’n diolch i Dduw drwy Iesu’r Meseia amdanoch chi i gyd, achos mae pobl drwy’r gwledydd i gyd yn sôn am eich ffydd chi.’ Fe ddywed Barth:

‘He simply gives thanks for the fact that there are Christians in Rome. Special gifts or remarkable deeds are less important than the fact that THE FLAG HAS BEEN PLANTED, that the name of the LORD is announced and received…’

Yn yr un modd ac yr oedd y ‘gwledydd i gyd’ yn sôn am ffydd Cristnogion Rhufain mae’n wir i ddweud hefyd fod Cymru yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei Christnogaeth, yn hanesyddol o leiaf. Ac mewn dyddiau lle na welwn efallai gymaint o’r symudiadau a chynyrfiadau mawr mae’n bwysig peidio dibrisio’r peth pwysicaf un sef, fel mae Barth yn dweud, fod y faner wedi ei phlannu a bod enw’r Arglwydd dal yn cael ei gyhoeddi a’i dderbyn yn ein gwlad.

Please follow and like us: