Y Grand National

Ro ni yn y Llyfrgell Genedlaethol heddiw, wel dyna ble dwi di bod ers bod nol, a dyna ble fyddai am o leiaf wythnos arall. Mae o’n le bach od am sawl rheswm. I ddechrau maen nhw’n edrych yn dy fag di ar y ffordd i fewn ond ddim ar y ffordd allan. Felly os wyt ti am drio dod a bom i fewn paid a thrafferthu ond os wyt ti am fachu dyrnaid o lythyron Saunders at Gwynfor fel anrheg i dy ffrind dim problem!

Un peth bach doniol arall i adrodd am y Gen. Darganfyddais ddoe fod gan y di-Gymraeg dalfyriad am y Gen hefyd. Mae rhai yn ei alw’n ‘Nat’ ond dyma oedd brawddeg ddoniolaf 2006 mor belled, mae o eiddo Rubben sy’n byw gyda Dereg (a.k.a. MC Peryg)

“I saw Rees Lloyd and his bird in the National today” – in the ‘National’ medde chi!

Ho ho!

Please follow and like us:

3 thoughts on “Y Grand National

 1. Nic Dafis

  Welais i’r hen Rees hefyd. Oedd caffi y Gen fel cynhadledd blogwyr a maeswyr Cymru. Fi oedd yr unig person do’n i ddim yn ei nabod.

 2. Aran

  S’mae Rhys,

  Fyddai modd i ti leihau maint y llun yna, yn hytrach na gadael i Blogger ei gorfodi i ffitio?

  Mae’n dod trwyddo ar y Blogiadur yn ei lawn maint, sydd yn gwneud llanast o’r lle!

  Diolch,

  Hwyl,

  Aran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.