Y Thesis

Cenedlaetholdeb R. Tudur Jones
yn ei gyd-destun hanesyddol a diwinyddol

Am gyfnod fe wnes rannu y traethawd yma ar-lein. Ond bellach gan fod y gwaith o addasu’r traethawd er mwyn ei gyhoeddi fel llyfr wedi dechrau dwi wedi ei dynnu oddi ar y we.

Mae’n parhau i fod ar gael yn llyfrgell Prifysgol Bangor a’r Llyfrgell Genedlaethol at ddiben ymchwil. A croeso hefyd i chi gysylltu gyda fi os am ei weld at ddiben ymchwil.

Ond am y tro, rhaid aros i’r llyfr gael ei gyhoeddi. Nid oes amserlen bendant eto.