Dyma fy Vlog cyntaf!

Crynodeb geiriol: Dydw i ddim yn llwyr ymorthodwr ond dwi yn meddwl fod gor-yfed yn broblem go-iawn yn ein cymdeithas heddiw yn arbennig ymysg Cymry Cymrag. Dwi’n Warden yn Neuadd John Morris Jones a heno yma roedd ôl-yfed mawr ar hyd lle a’r yfed wedi digwydd cyn mynd i yfed ymhellach yn y dre! Ond yr hyn wnaeth fy nghymell i ffilmio oedd y llanast oedd y myfyrwyr wedi gadael ar eu hol, os cael “hwyl” o’r fath y peth lleia medra nhw wneud ydy clirio ar eu hol yn lle rhoi mwy o waith i’r glanhawyr bore fory, druan a nhw.

Ydw i yn bod yn sninach blin yn codi’r pwnc hwn eto ar y blog neu ydy hwn yn broblem cymdeithasol real?

Please follow and like us: