Roedd gan yr LCO iaith a gyhoeddwyd ddydd Llun ychydig bach i gynnig i’r byd technoleg:

Mater 20.1
Hybu neu hwyluso’r defnydd o’r iaith Gymraeg; a thrin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg ar sail cydraddoldeb.

Nid yw’r mater hwn yn cynnwys gosod dyletswyddau ar bersonau ac eithrio’r canlynol—

(h) personau sy’n darparu i’r cyhoedd y mathau canlynol o wasanaethau neu wasanaethau eraill sy’n gysylltiedig ag unrhyw un neu ag unrhyw rai o’r gwasanaethau hynny—

(iv) gwasanaethau telathrebu

Dehongli’r maes hwn

ystyr “gwasanaethau telathrebu” yw unrhyw wasanaeth sy’n cynnwys darparu mynediad at, neu gyfleusterau i wneud defnydd o, unrhyw system sy’n bod (p’un ai yn gyfan gwbl yntau’n rhannol yn y Deyrnas Unedig neu mewn man arall) at y diben o hwyluso trosglwyddo cyfathrebiadau drwy unrhyw fodd sy’n golygu defnyddio ynni electrig, magnetig neu electro-magnetig (gan gynnwys y cyfarpar a geir yn y system), ond nid yw’n cynnwys darlledu, radio na’r teledu.”

Difyr iawn felly. Mi fydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i bob cwmni ffôn symudol a phob darparwr rhyngrwyd sy’n gwasanaethu cwsmeriaid yng Nghymru ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gwrs, dydy darparu modelau amlieithog ddim yn rhywbeth newydd i’r rhan fwyaf o’r cwmnïau yma gan fod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn gwmnïau sydd a gweithgareddau mewn sawl gwlad yn Ewrop a thu hwnt yn barod; ac o edrych ar opsiwn ‘dewis iaith’ eich ffôn fe welwch chi fod degau o ieithoedd ar eich caledwedd yn barod felly rhywbeth syml iawn fyddai ychwanegu un bach newydd ar gyfer caledwedd newydd i’r farchnad. Sothach llwyr yw’r awgrym gan y CBI a rhai aelodau o’r Blaid Dorïaidd a’r Blaid Lafur y bydd mesur o’r fath yn gyrru’r cwmnïau yma allan o Gymru – tra bod elw i’w wneud yng Nghymru bydd y cwmnïau telegyfathrebu yn masnachu yma boed yna ddeddf iaith yn eu rhwymo neu beidio.


[Fideo: “Beth yw LCO?”]

Dwi’n cofio pasio siop Vodafon pan oeddwn ni ar fy ngwyliau yn Zakynthos, Groeg nôl yn 2003 ac roedd pob dim yn y siop yn ddwyieithog. Yn Saesneg yn ogystal a Groeg, maen debyg er mwyn gwasanaethu’r twristiaid ond dyna ni! Ond y wers yw fod y cwmnïau yma yn medru ac wedi arfer gwasanaethu eu cwsmeriaid mewn mwy nag un iaith mewn rhannau eraill o’r byd. Felly fydden nhw fawr o dro yn addasu i’r rheolau newydd yng Nghymru dwi ddim yn meddwl.

Mae modd i chi gysylltu gyda’ch AC a’ch AS er mwyn eu hannog i gefnogi’r LCO drwy ddilyn y ddolen yma.

Please follow and like us: