Y mae tuedd yn y traddodiad Pentecostaidd o’r ddeunawfed ganrif hyd heddiw i feddwl am yr Ysbryd Glân yn gweithio’n ysbeidiol trwy gyfrwng diwygiadau sydyn a dramatig. Nid yw’r Ysbryd byth yn segur. Rhan bwysig o waith yr hanesydd Cristnogol yw ceisio olrhain gwaith tawel, dirgel yr Ysbryd Glân mewn cyfnodau sy’n ymddangos ar yr olwg gyntaf yn ddiffrwyth.

R. Tudur Jones: Crefydd yn Esgobaeth Bangor yn y Ddeunawfed Ganrif yn ‘Ysbryd Dealltwrus ac Enaid Anfarwol’, WP Griffith gol. (Bangor, 1999)

Please follow and like us: