Mae Dyfrig Jones (Golygydd bARN) ar ei flog ‘answyddogol’ yn datblygu i fod yn aelod mainc gefn tra effeithiol i Blaid Cymru yn fy nhyb i. Mae Dyfrig fel y fi a llawer o’m cyfeillion yn parhau i fod yn aelodau o’r Blaid ond wedi llawn ddeall erbyn hyn fod rheolau’r gêm wedi newid. Mae dyddiau amddiffyn y Blaid doed a ddelo “er budd y genedl” wedi hen basio a hynny oherwydd fod y Blaid bellach mewn llywodraeth. Anghyfrifol, an-nemocrataidd ac yn sicr ang-Nghristnogol, a dweud y lleiaf, yw amddiffyn unrhyw Blaid doed a ddelo os yw’r Blaid honno mewn llywodraeth ac yn hynny o beth rwy’n gwerthfawrogi safiad ac arweiniad Dyfrig yn arbennig felly gan ei fod yn newyddiadurwr blaenllaw hefyd yn nhraddodiad anrhydeddus Alwyn D. Rees.

Yr achos diweddaraf i Dyfrig godi yw’r busnes yma o jerimandro y broses o ddewis pwy aiff ar frig rhestr y Blaid yn etholiadau Senedd Ewrop flwyddyn nesaf. Fe gred Dyfrig fod yna faias wrth-Gwynedd ac wrth-pleidlais draddodiadol y Blaid yn perthyn i’r broses o ddewis ymgeisydd y Blaid. Er enghrifft mae gan Blaid Cymru tua 1,500 a aelodau yn Meiron-Dwyfor ond ni fydd hustuings a chyfle i bledleisio yn yr ardal yma ac mi fydd rhaid i’r aelodau, llawer yn oedranus maen siŵr, deithio awr a mwy i Aberystwyth neu Fangor i Bleidleisio – rhywbeth, wrth gwrs, nad ydy trwch helaeth o’r 1,500 mynd i allu gwneud. Mi fydd hyn wrth gwrs yn ymddieithrio llawer o’r aelodau a’r cefnogwyr draddodiadol o’r broses ddewis.

Diolch am dynny sylw at hyn Dyfrig.

Please follow and like us: